Arborist tjänster

Arborist tjänster

En av de viktigaste uppgifterna som Arborist är att diagnostisera och behandla sjukdomar och bakterier som kan infektera och döda träd och andra växter. Därför har de flesta arborister en certifiering inom sitt område och utbildning för att hjälpa dem att identifiera, diagnostisera och behandla sjukdomar som skulle kunna förstöra skog och landskap.

Arborister utför även kosmetiskt underhåll.

Vår inställning är att beskära varsamt. Hårda ingrepp förstör trädets hälsa. Efter en beskärning bör trädet ha så mycket som möjligt sin naturliga form intakt. Med vår beskärningsmetod siktar vi på att behålla våra träd vackra, friska och säkra. Med våra beskärningar försöker vi att inte lämna allt för stora snittytor. Målet är att inte göra en beskärningsyta större än 10cm på grund av att snittet aldrig vallar över vilket är skadligt för trädet. I vissa fall är det dock tyvärr nödvändigt.

Your content here…

Your content here…

Your content here…

En balanserad gödslings program är viktig för att förbättra hälsa och utseende på urban träd och prydnadsväxter. De flesta insekter, sjukdomar och fysisk stress är symtomen på större problem under jorden. Modern landskap miljö har dålig jord som inte kan upprätthålla en god och hälsosam tillväxt. Sådana problem kan vara pH-relaterade, makro eller brist på mikronäringsämnen, lågt organiskt material eller resultatet av toxisk avfall i marken. Såsom vägen salts, felaktiga gödslings program, felaktiga gödsel.