News from the world

Post

Även mindre projekt som skogsprojekt i bebyggda områden

Mestadels utförs avverkningar åt kommuner och större företag då nya vägsträckningar skall anläggas, industriområden byggas ut osv.

Givetvis utför vi även mindre avverkningar, då oftast åt privatpersoner som köpt obebyggd villatomt. Vi kan då vara med från skogsmark till färdigställd, vacker trädgård, om så önskas.

Leave a Reply