Övriga Tjänster

Övriga Tjänster

Trädfällarlaget engagerar endast samarbetspartners som arbetar aktivt för miljön genom att vara miljöcertifierade via PEFC, ISO 14001 eller liknande certifieringar. Företagets personal är väl förtrogna med gällande krav för FSC, PEFC.

Utöver trädvårds- och trädfällningsuppdragen består företaget av tre egna kranbilar, alla utrustade för ris och timmertransporter, samt en sten/jorddumper även dessa givetvis miljöklassade. Detta gör att vi lätt kan överblicka och säkerställa en effektiv och miljövänlig hantering av materialet. Allt ris körs till våra egna tippar/uppläggningsplatser där det sedan flisas och transporteras till värmeverk.