Trädgård

Trädgård

Nedtagning av träd genom klättring, så kallad sektionsfällning, är ett vanligt sätt att ta ner träd på. Sektionsfällning tillämpas framförallt vid arbete åt villaägare då det nästan alltid är trångt och det finns övrig vegetation som ska sparas i trädgården.